Kancelaria Komornika Sądowego Waldemara Matuszaka utworzona została w roku 1993, wieloletnie doświadczenie oraz kompetentni pracownicy zapewniają prawidłową obsługę naszym petentom. Korzystamy z różnych narzędzi informatycznych (ZUS, CEPiK, Urząd Pracy, e-sąd itp.) umożliwiających podejmowanie działań w celu wyegzekwowania zgłoszonych do egzekucji roszczeń. Zasięgiem obejmujemy cały powiat białogardzki.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (DZ.U. z 2006r. Nr 167, poz. 1191 z póź. zm) -"wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego".